Voss Radioteknikk

Sambandsutstyr – Både VHF og UHF

Utleige av antenner, baseradioar / repeatersystem for auka rekkevidde.

Sjå meir informasjon på heimesida her.

Kontaktinformasjon: