logo-black

VossaArrangement er ei ressursside der aktørar kan henta all den informasjonen dei treng i planlegging og organisering av eit arrangement. Blant anna med lenkjer til ulike søknadsskjema, kontaktinformasjon til bidragsytarar og utstyr ein kan leiga.

Kalenderen er tenkt som eit verktøy for å spreie arrangementa i bygda utover året på best mogleg måte. Her kan alle enkelt registrera sine arrangement på dato, og om dato endå ikkje er fastsett kan ein leggje inn tentative datoar.