Grunneigarar

Skal ditt arrangement foregå på ein annan manns grunn? Då må grunneigar kontaktast.

 

Dersom kommunen er grunneigar, er dette nyttig informasjon:

 

Område Søknad til Særskilde ting
 

Prestegardslandet

 

Voss kommune, Bygg og eigedom

 

Søknadsskjema
Utescena krev løyve frå Voss Song- og musikkråd

 

Prestegardsmoen

 

Voss kommune, Bygg og eigedom

 

Restriksjonar i høve transport og bruk av open eld

Sentralidrettsanlegget  

Voss kommune, Bygg og eigedom/
Voss idrettshall

 

Voss idrettshall koordinerar hallen, Brukarrådet koordinerer utendørsanlegget

Tinghusplassen  

Voss kommune, Bygg og eigedom/
Voss parkering

 

Bygg og eigedomsavdelinga gjev løyve til bruk, med eigen søknad til Voss Parkering

 

Vangsgata

 

Voss kommune, driftsavdelinga

 

Driftavdelinga gjev løyve
Søknadsskjema

Torget og anna sentrumsareal Voss kommune, Servicetorget  

Servicetorget gjev løyve på faste plassar. Søknadsskjema
Grunneigar gjev løyve for sitt areal

Skular Einskild skule  

Søknadsskjema rom i skulane

Brannvern varslast om bruk

 

Voss kulturhus/Voss gamle kino Voss kulturhus  

For bruk av taket på Kulturhuset, kontakt bygg og eigedomsavdelinga, Voss kommune