Motoriserte køyrety

Ein treng løyve for bruk av visse motoriserte køyrety på Voss:

 

Motorkøyrety Søknad til Særskilde ting
 

Båt

 

Voss kommune, Plan og miljø

 

Ein treng løyve til bruk av båt med motor over 7 HK

Snøscooter Voss kommune,  Plan og miljø  

Skriftleg løyve frå alle grunneigarar skal fylgja søknad. Skal politisk behandlast. Søknadsskjema

Helikopter Voss kommune,  Plan og miljø  

Helikopterløyve kan verta gitt av administrasjonen ut frå gitte råmer

Søknadsskjema

 

For meir informasjon om motorferdsle i utmark, sjå Voss kommune sine nettsider.