Mat og servering

Skal du servere mat på arrangementet ditt er det mogleg du må registrere dette hjå Mattilsynet.

 

Sal av mat som ikkje er av privat karakter og av eit visst omfang skal registrerast hjå mattilsynet.

For å vera på den sikre sida anbefaler vi at du tar ein kikk på Mattilsynet sine nettsider.

Mattilsynet har eit nasjonalt sentralbord, tlf. 22 40 00 00. Dei vil henvisa deg til rett avdeling som kan svara på dine spørsmål.

 

Ynskjer du å få levert mat og/eller drikke er det fleire aktuelle samarbeidspartnarar på Voss, alt etter kva type servering du er ute etter. Sjå oversikt her.

Å tenkja miljø er viktig i alle ledd, og ynskjer du ein berekraftig profil på arrangementet ditt bør du vurdera å servere/selje økologisk mat. Meir informasjon om miljøtiltak og økologi finn du her.