Skjenking

Skal det seljast eller serverast alkohol på arrangementet ditt må du ha løyve hjå kommunen.

 

Det er ulike typar skjenkeløyve til ulike typar arrangement. Ved lukka private selskap (t.d. bryllup) treng ein ikkje løyve så lenge det ikkje vert teke betaling for drikke.

Søknad må sendast i god til før arrangementet finn stad.

Søk Voss Kommune om skjenkeløyve her.