Støy

Arrangement i nærleiken av der folk bur og oppheld seg, krev at ein tek særleg omsyn til støy.

God kommunikasjon og informasjon til naboar er viktig, og lydnivået må ta hensyn til å beskytte hørselen til deltakarar. Her kan du lesa Helsedirektoratet sine føreskrifter for regulering av støy i samband med arrangement: