Tryggleiksplan

Uansett størrelse på arrangementet vil det vera naudsynt å gjera eit forarbeid kring tryggleik og prosedyrar dersom noko uventa skulle skje.

 

Her på Voss er vi heldige som har nokre store og godt etablerte arrangement å læra frå, og som er villige til å dela sin kunnskap. Denne malen er henta frå Ekstremsportveko sin tryggleiksplan for festivalområdet. Alt i denne treng ikkje vera relevant for alle typar arrangement, men den kan vera ei god rettesnor for dei fleste.

 

1. Arrangementskildring

1.1. Opningstider

1.2. Kapasitet

1.3. Naudutgangar

1.4. Anna

2. Tryggleiksinstruks

2.1. Vakthald

2.2. Sikring av arena

2.3. Anna

3. Ved evakuering

3.1. Informasjon

3.2. Prosedyre

4. Godkjenning av arena

4.1. Gjennomgang brann
– Sikre at naudutgangar har fri veg ut og er skilt
– Sikre at brannsløkkingsutstyr er godkjent, til alle formål og plassert rett
– Sjekk fri adkomst for utrykkingskøyretøy

4.2. Gjennomgang arena

4.3. Gjennomgang elektrisk

4.4. Anna

5. Tryggleiksanalyse

5.1. Brann

5.2. Terror

5.3. Scene

5.4. Kø

5.5. Vald

5.6. Ulykker og skader

5.7. Krisesituasjonar / dødsfall / m.m.

6. Reglar og retningsliner for arrangementet